Youtube

Rörlig media utgör en viktig del av Helsingborgs stads kommunikationsarbete. Genom video får vi möjlighet att kommunicera med våra målgrupper på ett enkelt och tilltalande sätt.

Inom staden har vi sedan ett antal år tillbaka en officiell Youtubekanal. I den har samtliga av stadens förvaltningar under åren haft möjlighet att publicera innehåll, oavsett ämnesområde. Youtube utgör också en populär sökmotor, där människor från hela världen söker efter rörligt material inom olika områden. Många hittar också klipp på Youtube via sökningar på Google.

YouTube internt

Som Helsingborgs stad använder vi också Youtube internt, men då som en samlingsplats för material som riktar sig till en intern målgrupp, eller för att kunna bädda in klipp på intranätet. Interna klipp kan bland annat bestå av utbildningsmaterial, information från HR eller andra interna kommunikationsinsatser.  Det är viktigt att vi förstår och respekterar skillnaden mellan internt och externt material när båda delar finns i samma kanal.

Varumärkeskonto med högre kvalitet och service

I augusti 2019 gjorde vi om vårt konto till ett varumärkeskonto och nu är nästa steg att höja kvaliteten ytterligare i vår kanal.  Detta kommer innebära att vi, från och med 1 oktober 2019, kommer hantera redaktörskapet centralt på kommunikationsavdelningens redaktion. I nuläget kan vi varken se vem som laddat upp ett klipp, vem som tagit bort ett klipp eller veta vem vi ska vända oss till för att få svar på eventuella kommentarer och frågor. Det finns också en problematik i att klipp i princip aldrig rensas bort, varpå inaktuellt material ligger sökbart och synligt.

Syftet med denna förändring är att höja servicenivån, både internt till förvaltningarna och externt till invånare eller andra som vill kommunicera med staden via Youtube. Redaktionen säkerställer att materialet som läggs upp följer både Youtubes policy och stadens instruktioner för sociala medier.

Instruktioner för Youtube

  • Ska materialet publiceras offentligt eller olistat? Om du publicerar material offentligt innebär det att klippet riktar sig till en extern målgrupp. Det blir då också sökbart för alla och uppladdningen aviseras för kanalens prenumeranter. Lägger du det istället som olistat blir det inte sökbart. Då krävs att du har en länk för att hitta klippet, eller att det ligger inbäddat någonstans, till exempel på intranätet.
  • Vi ställer högre kvalitetskrav på material som sprids externt än internt. Alla externa klipp ska vara textade och följa stadens varumärkesplattform. Klippen ska också ha en tydlig titel och beskrivning samt helst ha en anpassad tumnagelbild.
  • Musik får endast användas om vi har tillstånd att använda den enligt upphovsrättsskydd. Tänk på att det även gäller bakgrundsmusik. När ett filmklipp har fått en notifiering om upphovsrättsskyddat material kan detta resultera i att vi får intäktsgenererande reklam inlagt och påverka rankingen av vårt konto.
  • Videoklipp som handlar om att bjuda in till ett evenemang eller berätta om någon aktuell nyhet som är tidsbegränsad i sin karaktär ska rensas bort när innehållet är inaktuellt. Klippen plockas bort efter tre månader om inget annat beslutas om vid uppladdningen.
  • Alla videoklipp som publiceras ska ha en tydlig koppling till Helsingborgs stad, antingen som ensam avsändare eller tillsammans med andra aktörer.