Beställa nytt intranät

För att en förvaltning ska få skapa ett förvaltningsintranät ska arbetet med detta motsvara minst en 25 procents redaktörstjänst. Detta för att förvaltningsintranätet ska kunna underhållas och för att redaktörer ska kunna få relevant utbildning. Ett intranät ska endast byggas upp om det finns ett behov och resurser för att förvalta det.

Du beställer ett förvaltningsintranät av redaktionen genom att fylla i ett beställningsformulär. I beställningsformuläret ska det framgå vilket syftet med intranätet är, vilka som ska vara redaktörer och vilka funktioner som behövs. Beställningen ska godkännas av din förvaltningschef.

Beställningsformuläret och mer information om hur en beställning går till hittar du här.