Tips för att komma igång med ditt intranät

På den här sidan har vi samlat tips för att komma igång med jobbet med ett nytt intranät.

Gå gärna igenom tipsen redan innan du beställer ert nya intranät.

Gör en behovsanalys

Gör enkäter, intervjuer eller samla en grupp och fundera över de viktigaste behoven. Vilken information är viktigast att komma åt, vad används intranätet till mest på din förvaltning?

Gör en informationsinventering

Titta igenom nuvarande innehåll på förvaltningens sidor. Släng gammalt, samla ihop det som behöver skrivas om och uppdateras, lista det som ska behållas som det är. Utgå från behovsanalysen när ni rensar.

Gör en tidplan för materialet

Planera när material ska flyttas, när ni ska uppdatera det som behöver uppdateras och när ni ska skriva nytt. Se det nya intranätet som ett pågående arbete. Börja i liten skala, flytta över och uppdatera/skriv det viktigaste först (utgå från behovsanalysen).

Beställ nya målgrupper om det behövs

Det går att målgruppsstyra innehåll på intranätet så att det bara visas för den grupp som berörs. Fundera på om ni behöver någon särskild målgrupp, utöver de som redan finns. De målgrupper som redan finns är alla förvaltningar samt gruppen chefer. Tänk på att om ni väljer att målgruppsstyra information syns den bara för denna grupp. Kan det vara bra även för andra grupper att se informationen? I så fall bör den inte målgruppsanpassas. Läs Vem ser vad på intranätet?.

Notera om något behöver döljas

Det nya intranätet är öppet och går att se även utanför stadens nät. Tanken är att intranätet ska vara så öppet som möjligt – i enlighet med offentlighetsprincipen. Målgruppen är dock fortfarande intern. Det går att dölja sidor med känslig information, tänk igenom om det är någon sida ni har som behöver döljas. Läs Vem ser vad på intranätet?.

Har ni något viktigt system ni använder som ska finnas i listan Mina system?

Notera det och skriv ett mejl till webbredaktionen@helsingborg.se. Vi hjälper er att både lägga till och ta bort system i listan.

Redo att börja jobba?

Exempel på menystruktur

Det kan vara bra att ha ett exempel på en menystruktur att utgå ifrån, för att sedan anpassa den efter ert egna material. Så här har vi byggt upp stadsledningsförvaltningens meny.