Json Render

Modulen används för att visa information från en extern leverantör. Du behöver ett API för att använda modulen. Kontakta din systemleverantör om detta. Du kan visa GIS-system via API, till exempel kartor som visar detaljplaner.

Json Render används för tillfället bara på helsingborg.se men kan aktiveras vid behov på andra webbplatser.