Tabell

Tabeller används för att presentera data, till exempel statistik eller priser för olika tjänster. Sådan information blir tydligare och lättare att ta till sig om den presenteras i en tabell, jämfört med om det presenteras i löpande text.

Exempel på hur en tabell kan se ut: