Tidslinje/Timeline

Tidslinje kan vara bra att använda om du vill presentera ett projekt. Med den kan du på ett överskådligt sätt visa projektets tidplan eller arbetsgång.

Så kan en tidlinje se ut:

Exempel på tidslinje

 • Startmöte

  Vi träffas i lokalen på stadsbyggnadsförvaltningen för ett första möte.

 • Projektstart

  Projektet startar. Projektgruppen samlas.

 • Utvärdering

  Alla som jobbat i projektet träffas och gör en gemensam utvärdering.

Jobba med tidslinjen

 1. Dra modulen Timeline till Innehållsarean.
 2. Klicka på Redigera.
 3. Skriv rubrik i titelfältet.
 4. Under rubriken Tidslinje kan du välja hur du vill utforma tidslinjen. Du har tre alternativ.

4. Klicka på knappen Lägg till rad för att lägga till fält på tidslinjen.

5. Under Tidslinjehändelser skriver du en rubrik i titelfältet och text i fältet Innehåll.

6. Lägg till en länk i fältet Link om du vill länka till en sida.

7. Skriv in ett datum för när händelsen är aktuell.

Du kan ladda upp en fil under rubriken Bild.

 1. Klicka på knappen Lägg till fil. Filen laddas upp i Mediabiblioteket.
 2. Markera filen i Mediabiblioteket så den får en bock.
 3. Klicka på på knappen Välj.
 4. Nu har du bifogat filen till din tidslinje.

Under Bildposition väljer du var du vill lägga filen. Välj mellan att lägga filen överst i fältet eller vid sidan.