Lista

Med listor kan du presentera mycket information på ett enkelt och överskådligt sätt. Listor för frågor och svar är ett exempel.

Listor kan se olika ut. En del har kolumner andra inte, en del är expanderbara och kan öppnas upp. Här är några exempel på listor: